Założyciele Ruchu

Teofil Paczyński – pomysłodawca oraz założyciel klubu

Edward Supernok – twórca nazwy klubu „Ruch”

Franciszek Bartoszek – jeden z założycieli klubu oraz piłkarz Ruchu w latach 20.

Józef Bartoszek – jeden z założycieli klubu, zawodnik w latach 20.

Jan Bartoszek – jeden z założycieli klubu