Legendy

Zdecydowanie zabraknie miejsca na opublikowanie informacji o wszystkich legendach hajduckiego i chorzowskiego klubu. Tutaj przeczytacie  o piłkarzach Ruchu, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii.